Flexia BGA 目视检测系统

Flexia BGA 目视检测系统

首页 > 产品中心 > 冶 具 > Flexia BGA 目视检测系统

 

Flexia BGA 目视检测系统

产品详情 :
目视范围广且大,可准确发现不良
1、手动操作,利用台面操作方式可实现静态及动态图像的目视。
2、可接电脑读取数字信息判定。
3、操作性与灵活性并具的系统。